24.04.2021 LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
24.04.2021 LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
24.04.2021 LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
24.04.2021
LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
 
24.04.2021 LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
24.04.2021 LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
24.04.2021 LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
24.04.2021
LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
 
24.04.2021 LOKAL 2021-04-25, Rosegg St Lambrecht Schottergrube im Bild: Rosegg St Lambrecht Schottergrube Foto:Hermann Sobe
 
agb | impressum | disclaimer